Gabapentin, Opioids a Deadly Duo: FDA
Gesundheitsnachrichten

Gabapentin, Opioids a Deadly Duo: FDA

DONDERDAG 19 december 2019 (HealthDay-nieuws) – Nieuwe waarschuwingen over het risico van gevaarlijke ademhalingsmoeilijkheden wanneer gabapentinoids worden gebruikt met opioïden of door bepaalde patiënten moeten nu op productetiketten verschijnen, kondigde de Amerikaanse Food and Drug Administration donderdag aan.

Ernstige ademhalingsproblemen die kunnen leiden tot de dood kunnen voorkomen bij patiënten die gabapentinoids gebruiken met opioïde pijnstillers op recept of andere geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel onderdrukken. Het kan ook gebeuren bij ouderen of bij patiënten met onderliggende luchtwegaandoeningen zoals chronische obstructieve longziekte (COPD), volgens de FDA.

De beslissing om de nieuwe waarschuwingen te bestellen is gebaseerd op een beoordeling van gegevens uit verschillende bronnen, waaronder casusrapporten, observationele studies, proeven op mensen en dierstudies.

Gabapentinoids omvatten: generieke gabapentin en merknaam gabapentin op de markt gebracht als Neurontin en Gralise; gabapentin enacarbil, verkocht als Horizant; en generieke pregabaline en pregabaline op de markt gebracht als Lyrica en Lyrica CR.

Deze medicijnen zijn goedgekeurd voor de behandeling van een aantal aandoeningen: epilepsie, postherpetische neuralgie (pijn na gordelroos), neuropathische pijn geassocieerd met diabetische neuropathie, fibromyalgie, gegeneraliseerde angststoornis en rusteloze benen syndroom.

Sommige artsen schrijven ook gabapentinoids voor voor niet-goedgekeurd off-label gebruik om slapeloosheid, migraine, sociale fobie, paniekstoornis, manie, bipolaire stoornis en alcoholontwenning te behandelen.

"Met de evolutie van de opioïdencrisis, moet het vooruitlopen op nieuwe problemen of het aanpakken van al bestaande problemen de tekenen van misbruik en misbruik onderzoeken zodra een signaal naar voren komt," zei Dr. Douglas Throckmorton, adjunct-directeur voor regelgevende programma's in de FDA's Centrum voor geneesmiddelenbeoordeling en onderzoek.

"Er zijn alleen meldingen van gabapentinoid-misbruik en met opioïden en er zijn ernstige gevolgen van dit gezamenlijke gebruik, waaronder ademhalingsdepressie en een verhoogd risico op overlijden door opioïden", waarschuwde hij in een persbericht van het bureau.

Samen met de nieuwe waarschuwingen over mogelijke ademhalingsgevaren, beval de FDA medicijnproducenten om klinische proeven uit te voeren om het misbruikrisico van gabapentinoiden verder te evalueren, met name in combinatie met opioïden, met speciale nadruk op het beoordelen van de ademhalingsgevaren.

Tussen 2012 en 2016 is het aantal patiënten dat een gabapentin-recept heeft ingevuld toegenomen van 8,3 miljoen tot 13,1 miljoen per jaar, en het aantal patiënten dat een pregabaline-recept heeft ingevuld, is volgens de FDA gestegen van 1,9 miljoen tot 2,1 miljoen per jaar.

Bovendien tonen gegevens uit 2016 aan dat 14% tot 19% van de patiënten ontmoetingen hebben met artsen die respectievelijk gabapentine en pregabaline betrokken waren, ook opioïden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *