Gepest worden over gewicht kan het risico op drugsgebruik verhogen
Gesundheitsnachrichten

Veel LGBTQ-jongeren hebben last van geestelijke gezondheidsproblemen

DINSDAG 21 juli 2020 (HealthDay News) – Maar liefst 40% van de LGBTQ-jongeren en meer dan de helft van de transgender en niet-binaire jongeren overwogen het leven te nemen in het afgelopen jaar, volgens een nieuw rapport.

Ook zei een op de drie LGBTQ-jongeren dat ze werden bedreigd of geschaad vanwege hun seksuele identiteit, ontdekten onderzoekers van het Trevor-project zonder winstoogmerk in hun National Survey on LGBTQ Youth 2020 Mentale gezondheid.

'Deze enquête – de grootste ooit uitgevoerd onder LHBTQ-jongeren mentale gezondheid – biedt kritische inzichten in het leven van LGBTQ-jongeren en risicofactoren voor zelfmoord", zegt Amit Paley, CEO en uitvoerend directeur van de organisatie.

"We weten dat een allesomvattende aanpak van zelfmoordpreventie niet werkt; de behoefte aan gedegen onderzoek, systematische gegevensverzameling en uitgebreide ondersteuning van de geestelijke gezondheidszorg is nog nooit zo groot geweest," voegde Paley toe in een Trevor Project-persbericht.

Volgens het rapport wilde 46% van de respondenten hulp van een professional in de geestelijke gezondheidszorg, maar kon deze het afgelopen jaar niet krijgen.

Ook probeerden transgender- en niet-binaire jongeren met respect voor hun voornaamwoorden de helft minder zelfmoord dan degenen wier voornaamwoorden niet werden gerespecteerd.

De enquête, die op 15 juli werd vrijgegeven, omvatte meer dan 40.000 lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en vragende (of queer) jongeren.

De meeste respondenten hadden dat wel symptomen van angst stoornis en depressieve stoornis (respectievelijk 68% en 55%). En bijna de helft zei dat ze zichzelf het afgelopen jaar schade hadden berokkend, waaronder zes op de tien transgender- en niet-binaire jongeren.

Uit de enquête bleek ook dat 10% van de LGBTQ-jongeren conversietherapie had, en bijna acht op de tien zeiden dat het plaatsvond toen ze jonger waren dan 18.

Degenen die conversietherapie hadden, probeerden meer dan tweemaal zoveel zelfmoord als degenen die dat niet deden, toonden de bevindingen.

Een aanzienlijk deel van de ondervraagde jongeren was eruit gegooid of was van huis weggelopen vanwege hun seksuele identiteit.

Meer dan 40% van de LGBTQ-jongeren zei dat ze geen geestelijke gezondheidszorg konden krijgen omdat ze zich zorgen maakten over toestemming van de ouders.

Bijna 50% van de transgender- en niet-binaire jongeren kreeg geen geestelijke gezondheidszorg omdat ze bezorgd waren over 'de LGBTQ-competentie van zorgverleners'.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *